Simon Elektra & Klusbedrijf Hengelo (ov)
Nieuws
Privacy

Nov 28, 2010
Mijn website is online!
Welkom op mijn nieuwe website.

Klik hier om een afspraak te maken...
Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie.

Privacy en Internet
Bij elk bezoek aan onze website wordt uw ip-adres en indien mogelijk uw domeinnaam automatisch door onze server herkend. Simon Elektra gebruikt deze gegevens uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina’s artikelen te analyseren om hiermee bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties op het internet. Simon Elektra gebruikt uw
e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt.